آب و هوای صفاشهر

صفاشهر دارای آب‌وهوای سرد و خشک است.

 

اين شهرستان، به دليل ارتفاع زياد از سطح دريا و وجود كوهستان هاي اطراف داراي آب و هواي سرد كوهستاني است .

زمستان ها بسيار سرد ويخبندان و تابستان ها معتدل و خنك است.درجه حرارت آن بين 20- درجه تا 37+ درجه در سردترين و گرم ترين ماه هاي سال ،متغير است ميانگين بارندگي 250-300 ميلي متر است.

پوشش گياهي و نمونه جانوري 

وجود كوه هاي فراوان و موقعيت جذاب منطقه ،زمينه تجمع و زندگي انواع جانوران و پرندگاني همچون ميش قوچ،كَل،بزكوهي،آهو،پلنگ،كبك و تِيهُو را در آن فراهم آورده است. اين شهرستان داراي مراتع و جنگل هاي مرغوبي است كه حدود 300 هزار هكتار آن را جنگل تشكيل مي دهد.در اين جنگل ها درختچه هاي گوناگوني مانند بادام كوهي،بنه ،ارژن و انجير كوهي يافت مي شود گياهان دارويي همچون پونه كوهي ،آويشن،گل گاوزبان،كاسني،خارشتر،شيرين بيان و ريواس ، به وفور يافت مي شوند.