تاریخچه شهر

صفاشهر یکی از شهرهای باستانی ایران است که سابقهٔ تمدن۳۰۰۰ ساله در آن می‌درخشد ازجمله آثار تاریخی این شهر میتوان به قصر بهرام گور، تل خاکی، چهارطاق ساسانی، کاروانسرای قاجار، کاروانسرای شاه عباس، مسجد جامع صفاشهر، قلعه و حمام گرگی، امام زاده شهدا ، تل جنگی و تپه‌های تاریخی فرآب و خرمه که قدمت هزاران ساله دارند، تپه‌های تاریخی مشکان-قصر یعقوب، قلعه قدیمی پرواب (حسینقلی خان) قلعه ناصر آباد و قلعه حسین آباد (قلعه گرگی) اشاره کرد.