تماس با ما

 صفاشهر ,بلوار وحدت ، قطب اداری شهر -  شهرداری صفاشهر

 071-44452088-9

 071-44452181 [فکس]

0917-7512006 [شهردار]