درباره شهرداری

شهرداری صفاشهر در قطب اداری شهر واقع در بولوار وحدت حد وسط ناحیه 1 و 2 قرار گرفته است .
شهردار صفاشهر از سال 1392 تا کنون جناب آقای مهدس احمدی می باشد .