راهنمای تفکیک زمین

واحد مربوطه:  واحد فنی و شهرسازی

مدارک مورد نیاز

 • فتوکپی سند مالکیت
 • درخواست تفکیک
 • کروکی موقعیت پلاک
 • فیش بازدید

فرآیند ارائه خدمت

 • بازدید کارشناس شهرسازی و اخذ استعلام مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی
 • تعیین گذربندی و میزان عقب نشینی لازم به وسیله کارشناس شهرسازی
 • تهیه کروکی قطعه بندی پلاک توسط مالک
 • بررسی گزارش شهرسازی و کروکی قطعه بندی شده توسط مسئول شهرسازی
 • موافقت با تفکیک پلاک مورد تقاضا
 • تنظیم پیش نویس نامه ارسالی به اداره ثبت اسناد و املاک
 • تهیه سه نسخه کپی کروکی قطعه بندی ارائه شده توسط مالک
 • تأیید کروکی قطعه بندی توسط کارشناس شهرسازی و تنظیم توافقنامه بر اساس اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها و اخذ مجوز از شورای شهر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی
 • پرداخت عوارض تفکیک و نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی
 • تشکیل پرونده در بایگانی شهرسازی و تنظیم صورتجلسه واگذاری سهم شهرداری از پلاک
 • تأیید کروکی قطعه بندی و نامه تایپ شده برای ثبت اسناد توسط مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی
 • تأیید کروکی قطعه بندی توسط شهردار