شهدای شهر

به شهید آباد خوش آمدید

به هر خانه که سر می‌زنی گویی یادواره شهیدی برپاست. در هر طاقچه و بر سر هر دیواری قاب عکس کوچک و بزرگی از شهید ۱۶ ساله تا شهید ۴۰ ساله دیده می‌شود.

به شهید آباد خوش آمدید(لطفا منتشر نشود)

این جا بیشترِ ساکنانش منتسب به خانواده شهدا هستند.

به شهید آباد خوش آمدید(لطفا منتشر نشود)

یا مادر شهید هستند یا پدر شهید. فرزند شهید هستند یا همسر شهید. برادرِ شهید هستند یا خواهرِ شهید. عمو شهید شده یا دایی خلاصه که این جا قطعه‌ای از بهشت است.

به شهید آباد خوش آمدید(لطفا منتشر نشود)

روستایی کوچک از توابع شهرستان خرمبید در شمال استان فارس با مردمانی بزرگ که با دادن ده‌ها شهید نامشان در تاریخ این مرز و بوم جاودانه مانده است.

به شهید آباد خوش آمدید(لطفا منتشر نشود)

این جا سال هاست که به نام شهیدان مزین شده. به شهید آباد خوش آمدید.

به شهید آباد خوش آمدید(لطفا منتشر نشود)

به شهید آباد خوش آمدید(لطفا منتشر نشود)

به شهید آباد خوش آمدید(لطفا منتشر نشود)

 

به شهید آباد خوش آمدید(لطفا منتشر نشود)