مراکز بهداشتی و درمانی

معرفی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم بید:

شبکه بهداشت و درمان شهرستان واحدهای ذیل را شامل می شود

 

۱-    بیمارستان ۲۵ تختخوابی حضرت ولی عصر (عج) شامل بخشهای :

 اورژانس ، داخلی ، اطفال ، زنان و زایمان ، جراحی ، درمانگاه تخصصی ، آزمایشگاه ، رادیو لوژی ، سونوگرافی ، ماموگرافی ، تست ورزش

۲-    پایگاههای اورژانس ۱۱۵ بین جاده ای :

 الف – کولی کش – صفاشهر یک – شهید اباد – مرغاب

۳-مرکز بهداشت شهرستان شامل :

 مرکز بهداشتی درمانی به نامهای

 الف: مرکز بهداشتی درمانی شهری قادرآباد

 ب : مرکز بهداشتی درمانی روستایی مرغاب

 ج: مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی صفاشهر یک

 د: مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی صفاشهر دو

 و: نیز واحد های ستادی