مشاهیر شهر

مفاخر علمي و فرهنگي:

هم اكنون بيشتر نيرو هاي اداري و آموزشي شهرستان داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا هستند كه ذكر نام همه آنان مقدور نيست و به برخي از نيروهاي برجسته مذهبي وعلمي شهرستان اشاره مي كنيم. مفاخر مذهبي وفرهنگي كه در گذشته در اين شهرستان فعاليت داشته اند ، اغلب از تحصيل كرده هاي حوزه علميه شهر مقدس نجف اشرف بوده و منشا خدمات علمي و فرهنگي و مذهبي فراواني در سطح منطقه و شهر هاي همجوار بوده و از گنجينه هاي افتخار منطقه هستند.نام برخي از چهره هاي مذهبي وفرهنگي بدينقرار است :

1- ائمه جمعه سابق صفاشهر: مرحوم آيت اله حاج شيخ حسن زرندي ، و مرحوم حجه الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمود مهدوي

2- آخوند ملا محمد ،مفسر بزرگ قرآن كريم ،حافظ قرآن ، كه محل تحصيل ايشان نجف اشرف بوده و داراي درجه علمي اجتهاد بوده اند .

3-شيخ محمد ابراهيم ،تاريخدان وپيشواي مذهبي منطقه

4-آخوند ملا علي محمد 5-شيخ علي محمد ،روحاني توانا و تيزهوش

5- آخوند ملا فتح علي كه حدود 200 سال پيش مسجد جامع شهرستان را بنيان نهاد

6- شيخ محمد مفتاح خورجاني .

و مشخصات برخي چهره هاي علمي شهرستان بدينقرار است :

1-دكتر عليرضا آبكار،مجرب ترين دكتر داروساز در خاورميانه

2- دكتر كاووس حسنلي،استاد ادبيات فارسي دانشگاه شيراز و شاعر معاصر

3- دكتر محمود محمدي سخنگوي سابق وزارت امور خارجه واستاد دانشكده روابط بين الملل و نماينده ي مردم اين شهرستان در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي.

4- دكتر حميد دهقان،استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز

5-دكتر خليل طيبي،متخصص جراحي از فرانكفورت

6- دكتر بهزاد قرباني،استاد دانشگاه و معاون آموزشي دانشگاه اصفهان

7- دكتر بهمن رنجبر ،دكتراي اقتصاد

8- دكتر علي مراد حسنلي دكتري كشاورزي.