تشکر شهردار از مجموعه سنگ زاگرس

شنبه, 31 خرداد 99

خلاصه خبر

✅تشکر ویژه شهردار از مجموعه سنگ زاگرس بابت یک دستگاه لودر و دیگر ادوات عمرانی


✅تشکر ویژه شهردار از مجموعه سنگ زاگرس 
🔹مهندس هاشم احمدی شهردار صفاشهر همراه با جمعی از همکاران سشنبه مورخ 99/03/27 در جلسه ای با مهندس دهقان و دیگر مدیران مجموعه سنگ زاگرس حضور بهم رساند. 
در این جلسه شهردار مراتب قدردانی خود و مردم را از مجموعه سنگ زاگرس به جهت اختصاص یک دستگاه لودر و ادوات دیگر در عملیات های عمرانی شهر به مدیران این مجموعه ابلاغ نمود .

💠 روابط عمومی شهرداری صفاشهر