شهادت دکتر فخری زاده

سه شنبه, 11 آذر 99

خلاصه خبر

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند در مسلخ عشق جز نکو را نکشند 
روبَه صفتان زشت خو را نکشند
گر  صادقی ز مردن نهراس!
مردار بُوَد هر آنکه او را نکشند...

🏴 #شهادت "سلیمانیِ هسته ای ایران" و "پدر صنعت هسته ای" دانشمند شهید #محسن_فخری_زاده در سالگرد شهادت دانشمند هسته ای #مجید_شهریاری آیه و نشانه ای از تحول در سرنوشت #تاریخ است که بدون این انسانهای بزرگ سرنوشت تاریخ مختوم می ماند...

📎 #سلیمانی_هسته_ای
📎 #انتقام_سخت
🌷 #شهید_محسن_فخری_زاده
📎 #شهادتت_مبارک