پروژه های در دست اقدام شهرداری صفاشهر

یکشنبه, 15 تیر 99

خلاصه خبر

پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری صفاشهر در سال 1399


  1. فاز دوم بولوار شهید سلیمانی
  2. بولوار وصال
  3. ترمیم و تعریض پل بعثت
  4. تعریض بولوار امام خمینی (ره)
  5. ترمیم و آسفالت خیابان دستگرد .
  6. ترانشه جدید گود زباله
  7. آسفالت معابر 100 هزار متر مربع
  8. لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر 10 هزار متر مربع
  9. سنگفرش معابر با اعتبار 500 ملیون تومان