2 مرداد 1403 08:58

راهنمای صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل و نقل بار

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۳
عنوان خدمت: صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در شهر
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2b)

شرح خدمات

این بخش جهت ثبت نام، ساماندهی و تخصیص پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در شهر راه اندازی شده است. دارندگان ناوگان حمل و نقل شهری می بایست جهت صدور پروانه اشتغال خود در سامانه ثبت نام نمایند.

 
 

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

ابتدا متقاضى در سامانه ثبت نام مى کند و در پایان ثبت نام از صفحه نهایى ثبت نام که شماره پیگیرى در آن درج شده است، پرینت گرفته و همراه با مدارک مرتبط جهت صدور پروانه به شهردارى محل ثبت نام مراجعه مى کند. پس از مراجعه متقاضى، مسئول شهردارى وارد کارتابل خود شده و از قسمت «درخواست صدور/ تمدید پروانه اشتغال»، «لیست رانندگان در دست بررسى» را انتخاب کرده و در این مرحله اطلاعات راننده را بررسى کرده و در صورت درست بودن اطلاعات وى و تطابق با اصل مدارک، آن را تایید کند. سپس گزینه «پروانه اشتغال» را انتخاب کرده و بعد از انتخاب گزینه «صدور پروانه اشتغال» براى وى پروانه اشتغال را صادر کند.جهت صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در شهر می بایست از طریق لینک ثبت نام مراحل ثبت نام خود را کامل نمایید.

استعلامات مورد نیاز

نیاز به استعلام خاصی ندارد.

متوسط زمان ارائه خدمات

یک هفته

ساعات ارائه خدمت

این خدمت آنلاین بوده و ۲۴ ساعت شبانه روز در دسترس میباشد.

تعداد مراجعات حضوری

یک بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

هزینه صدور پروانه اشتغال، معادل هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان و هزینه تمدید آن نصف هزینه صدور میباشد.

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ