• ارسال فایل

    گزارش خود را می توانیدبه صورت ویدئو کلیپ ۱ دقیقه ای، عکس و یا صوت ارسال کنید (حجم فایل نباید بیش از ۱Mباشد)
  • حداکثر حجم قابل ارسال ۱M می باشد.
    انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov, mpeg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .