سوغات شهر

نان محلی (نان نازک یا نان تیری) دستور توسط 🧿zahra🧿 - کوکپد

صنایع دستی: گلیم، جاجیم، معرق سنگ، رودوزیهای سنتی، گبه و فرش از صنایع دستی و سوغات این شهرستان هستند. فرش خرم ‌بید دارای شهرت جهانی بوده و یکی از مناطق مهم فرش‌ بافی در ایران محسوب می ‌شده است. همچنین این شهرستان هم‌ اکنون به عنوان پایلوت‌ صنایع دستی تراش و معرق سنگ نیز محسوب می ‌شود.

 

غذای محلی: نان سنتی، قورمه، نان تیری، آش محلی گیاهی و آش شولی از غذاهای محلی خرمبید است.